Zakup automatu tokarskiego STAR SV 38R typ B

22 kwietnia 2016

Automat tokarski STAR SV 38R typ B z magazyno-podajnikiem, już jest i pracuje. Maszyna pozwala nam na produkcję wkładek bębenkowych o łącznej długości nawet 130mm.