Dotacje

Firma SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW „METAL” realizuje projekt pn.:

Dotacja na kapitał obrotowy dla Spółdzielni Inwalidów „METAL”.

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020,
Działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

Cele i planowane efekty projektu:  Celem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności.

Wartość projektu : 306 261,42 PLN

Wkład Funduszy Europejskich : 306 261,42 PLN

Projekt realizowany w okresie 01.07.2020-30.09.2020

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od p. Wioletty Polańskiej pod nr. tel.: 59 822 98 35

EU-logos