Jakość

Bardzo poważnie traktujemy temat jakości naszych wyrobów i poziomu świadczonych przez nas usług. W naszej działalności kluczową rolę odgrywa zadowolenie Klienta. Uważamy, że ciągłe doskonalenie jest podstawą działalności każdej nowoczesnej firmy i gwarancją utrzymania się na rynku.

W 2009 roku wdrożyliśmy system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001. Wdrożenie zaskutkowało możliwością ściślejszej kontroli nad procesem produkcji, lepszym przepływem informacji, stworzeniem podstaw do efektywnego samodoskonalenia, a z punktu widzenia Klienta pewniejszym zabezpieczeniem utrzymania wymaganej jakości.

W czerwcu 2016 otrzymaliśmy certyfikat ISO 9001:2008. Jako organizację certyfikującą wybraliśmy TÜV Rheinland.

kontrola jakości